აუზის გარე მოპირკეთება

საცუარაო აუზის აშენების  შემდეგ, როგორც წესი საჭიროა გარე მოპირკეთება.

ჩვენი კომპანია გარემოპირკეთებას უზრუნველყოფს შემდეგი მასალებით:

  • ბორტი
  • კერამიკული ფილა
  • ფილა
  • ტრავენტინი
  • დეკი

ფოტოს სახით წარმოდგენილია ფილებითა და დეკით მოპირკეთებული აუზები.

× How can I help you?