01

მისია

ჩვენს მომხმარებელს შევუქმნათ ჯანსაღი გარემო
გადავაჭარბოთ მათ მოლოდინს
რეალობაში განვახორციელოთ წარმოსახვითი იდეები
02

მიზანი

ჩვენი მიზანია, გვქონდეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი მომსახურება სრულიად საქართველოში და არა მხოლოდ.